ชีวิตคนเราต้องพบเจอทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดี
 

คนที่ดี ก็มีมุม...ที่ไม่ดี
และ
คนที่ไม่ดี ก็มีมุมที่ดี
เหมือนกัน
 

ไม่มีใครเลวร้ายได้หมดทุกเรื่องหรอก
 
 
การได้พบเจอ พบปะ พูดคุย รู้จัก สนิทสนม กับคนหลากหลาย
เราได้เจอทั้งคนที่ดี ไม่ดี ถูกใจ ไม่ถูกใจ
 
 
 
แต่เหนือสิ่งอื่นใด เรายังเข้าใจเหตุผล
ทำไมเขาถึงดีในเรื่องนี้ และทำไมเขาถึงไม่ดีในเรื่องนั้น
 
... มันมีที่มา และ ที่ไป อธิบายได้ เพราะเหตุใด...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แต่กับคนหนึ่งคน
ที่เราได้พบเจอ พบปะ พูดคุย รู้จัก จนเรียกว่า "เพื่อน"
 
 
 
เราใช้คำว่า "เพื่อน"  เพราะเขาคือเพื่อน  
 
 
 
แต่สิ่งที่เขาปฏิบัติต่อเรานั้นมันเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้
เพราะไม่ว่าจะเจอคนด่า เอาเปรียบ หรืออะไรก็ตาม ยังไม่รู้สึกเสียใจขนาดนี้  
 
 

สำหรับ คุณคนนั้น
(คงไม่อาจเรียก "เพื่อน" ได้อีก)
 
 

"สิ่งเดียวที่เสียใจ คือ การได้รู้จักกับคนนิสัยแบบคุณ"
 
 
 
หลายครั้งที่รับรู้ เรารู้สึก ... ท้อ ... เสียใจ ...
เสียใจในสิ่งที่เขาทำร้ายเราลับหลัง
 

พยายามบอกกับตัวเองว่า

"ไม่เป็นไร"

...

"ไม่โกรธ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....นานวันไป....
 
 

"ความอดทน มันก็หมดลง"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.... เส้นที่ขีดไว้ถูกลบออกไป ....
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comment